SCEM Uitgeverij is een handelsnaam van SCEM Marketing & Reclame bv.

SCEM Uitgeverij is in 1995 opgericht door René van Maarsseveen. Tot 2001 zijn onder die naam diverse boeken uitgebracht voor klanten van SCEM Marketing en voor overige relaties.

Voor 1995 waren er klanten van mijn marketing- reclamebureau die zelf boeken hadden geschreven. Ik had al voor A.W. Bruna Uitgevers gewerkt en werkte in die tijd voor Uitgeverij Het Spectrum waarvoor ik onder andere de advertenties en commercials maakte. Daarnaast kende ik andere uitgevers.

Het was een logische stap de debutanten door te verwijzen naar een uitgever. Sommige van de aangeboden boeken werden uitgegeven. Op een gegeven moment kwam echter een klant met zijn tweede manuscript naar met toe en zei ‘kun jij mijn boek niet uitgeven? Grafische zaken en marketing doe je al voor me, en dat redactionele geloof ik wel’. Ik vertelde hem maar niet dat uitgeven vooral ook met distributie te maken heeft. Veel van de boeken gingen immers toch via de klant naar zijn familie, vrienden en relaties. Toch waren er boeken die via het Centraal Boekhuis (CB) naar de boekhandel moesten.

Daarom verdiepte ik me wat meer in de bijkomende zaken rond uitgeven. Ik schreef me in bij het CB, vroeg een ISBN-codering aan en deed nog wat dingen om de uitgeeftak in te richten, zoals het vastleggen van de handelsnaam SCEM Uitgeverij.

Hoewel er nog steeds klanten waren met boeken, stopte ik in 2001 de uitgeefactiviteit. Ik maakte nog wel boeken, maar het distribueren, promoten en dergelijke kostte te veel tijd en was niet meer interessant. Het Centraal Boekhuis wilde af van de kleine uitgeverijtjes en ze had daartoe de kostenstructuur zodanig veranderd dat het kleine uitgevers wegdreef. Bij werken met het Centraal Boekhuis was je ongeveer 50% van de verkoopprijs kwijt aan de boekhandel, een vast bedrag per maand voor de inschrijving als uitgever bij het CB, een bedrag per ingeleverde titel en een percentage over elk verkocht exemplaar. Daarmee waren de overblijvende marges te laag om de uitgeverij, zelfs uit liefhebberij, voort te zetten.

Al in 2003 was er vriend die SCEM uitgeverij nieuw leven wilde inblazen. Zelf had ik er nog niet zoveel zin in, want ik was met andere dingen bezig. Maar de gesprekken over de uitgeverij brachten wel ideeën. In 2003 kocht ik de educatieve onderwijsuitgeverij Polyvisie, voornamelijk vanwege het fotoarchief. Naast de ruim 7 miljoen foto’s bracht dat bezit ook de rechten op ruim 3500 series. Die vroegen om opnieuw uitgegeven te worden.

Een al eerder bedacht uitgeefconcept begon weer te kriebelen. Maar het bleek rond 2004 nog steeds te vroeg om dat uit te voeren. Bovendien was ik meer nog dan daarvoor met andere dingen bezig.

Met Printing On Demand (POD) kan dat concept wel worden uitgevoerd. In de tussentijd zijn wel producties gemaakt, maar niet via officiële weg. Veel vond zijn weg via bestaande relaties. Inmiddels heeft het CB haar werkwijze versoepeld en zijn de diensten die worden geleverd aangepast aan de ontwikkelingen in het boekenvak. De tarieven zijn weer acceptabel. Als uitgever heb je inmiddels ook meer mogelijkheden. Naast POD, waardoor je met kleinere aantallen kan werken, raken elektronische uitgaven meer ingeburgerd en hoeft de lezer zijn boek niet per se via de boekhandel te ontvangen.

De tijd werd rijp om de handelsnaam weer uit de mottenballen te halen.

Heb je ideeën, suggesties of opmerkingen , laat ze ons weten bij contact